KATALOG
SZKOLEŃ
HARMONOGRAM
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
E-LEARNINGOWE
NASI
TRENERZY


Zapytanie ofertowe "Herosi Organizacji" / Warsztaty

Zapytanie ofertowe "Herosi Organizacji" / Warsztaty

 

W związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Herosi Organizacji”  w zamieszczamy zapytanie ofertowe.

 

Zapraszamy do składania ofert na usługę związaną z warsztatami.

 

*******************************************************************************************

 

W załączniku plik do pobrania z zapytaniem ofertowym dotyczącym warsztatów:

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_10_17_Zapytanie_ofertowe_Herosi_Organizacji/ikonka_PDF.jpg

 

Dnia 24.10.2012 roku otrzymano następujące pytania dotyczące zapytania ofertowego nr EFS/2012/01

 

  1. Doświadczenie z ilu lat powinniśmy wykazać w załączniku nr 2? Czy również 5-cio letnim, podobnie jak w organizacji dużych projektów EFS?
  2. Co rozumiecie Państwo pod hasłem „Wykaz prowadzonych usług o podobnym zakresie merytorycznym do objętego Zamówieniem” w załączniku nr 3 (dot. Trenerów)? Co powinien zawierać wykaz?

Niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi na w/w pytania:

 

Ad.1. Tak – bardzo prosimy o przedstawienie Państwa doświadczeń z okresu ostatnich 5 lat

 

Ad.2. Zawartość pożądanego przez nas wykazu przedstawiona jest w postaci tabeli załączonej do zapytania. Naszą intencją jest poznać trenerów, którzy zostaną dedykowani do projektu (przy założeniu, że nasza firma dostanie dofinansowanie). W pozycji „Wykaz prowadzonych usług...” prosimy oferentów o określenie, które ze szkoleń przewidzialnych w projekcie mogą być prowadzone przez danego trenera. Aby uprościć wypełnienie tabeli możliwe jest podanie literowych symboli przypisanych poszczególnych szkoleniom ujętym w zapytaniu. Możliwe jest również wpisanie nazw szkoleń prowadzonych przez danego trenera o podobnym zakresie merytorycznym do tych ujętych w zapytaniu.

 

 

Dnia 25.10.2012 roku otrzymano następujące pytania dotyczące zapytania ofertowego nr EFS/2012/01

 

1.  Czy poniższy zapis oznacza że należy wykazać co najmniej 10 firm-klientów szkoleń zamkniętych, dla których zrealizowane szkolenia dla wszystkich tematów łącznie, czy dla każdego z tematów po 10 szkoleń-klientów osobno?
   Ad.2 „Minimalnym warunkiem przystąpienia do zapytania jest wykazanie się liczbą 10 firm-klientów szkoleń zamkniętych, dla których zrealizowane zostały szkolenia o podanym w ofercie zakresie   merytorycznym – załącznik nr 2.”
 
2.  Termin dostarczenia oferty do Państwa przypada 28 października to jest w niedzielę, czy oznacza to ze realnie oferta w formie papierowej powinna być dostarczona do Państwa w piątek 26.10.2012 czy w poniedziałek 29.10.2012? Do której godziny najpóźniej jest to możliwe?
3.  Jaka jest pojemność Państwa skrzynek e-mail? Czy w przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną są jakieś ograniczenia co do ciężaru 1 pliku?
4.   W załączniku nr 1 należy wykazać projekt powyżej 50 grup szkoleniowych tylko finansowanych w ramach EFS czy możemy również wypisać inne duże projekty komercyjne, spełniające te warunki?
  1. Czy poniższy zapis oznacza że należy wykazać co najmniej 10 firm-klientów szkoleń zamkniętych, dla których zrealizowane szkolenia dla wszystkich tematów łącznie, czy dla każdego z tematów po 10 szkoleń-klientów osobno?   Ad.2 „Minimalnym warunkiem przystąpienia do zapytania jest wykazanie się liczbą 10 firm-klientów szkoleń zamkniętych, dla których zrealizowane zostały szkolenia o podanym w ofercie zakresie   merytorycznym – załącznik nr 2.”
  2. Termin dostarczenia oferty do Państwa przypada 28 października to jest w niedzielę, czy oznacza to ze realnie oferta w formie papierowej powinna być dostarczona do Państwa w piątek 26.10.2012 czy w poniedziałek 29.10.2012? Do której godziny najpóźniej jest to możliwe?
  3. Jaka jest pojemność Państwa skrzynek e-mail? Czy w przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną są jakieś ograniczenia co do ciężaru 1 pliku?
  4. W załączniku nr 1 należy wykazać projekt powyżej 50 grup szkoleniowych tylko finansowanych w ramach EFS czy możemy również wypisać inne duże projekty komercyjne, spełniające te warunki?

Niniejszym udzielamy następującej odpowiedzi na w/w pytania:

 

 

Ad.1  Prosimy o wykazanie 10 firm, dla których realizowano jakiekolwiek z wymienionych w wykazie szkoleń. Zgodność z zakresem merytorycznym przedstawionym w zapytaniu należy wykazać w kolumnie „Zbieżność z tematem...”

 

Ad.2 Prosimy o skuteczne dostarczenie oferty do 28 października, do końca dnia. Wobec powyższego - w przypadku oferty papierowej niezbędne jest dostarczenie oferty do piątku do godziny 17.00, a w przypadku oferty elektronicznej – do niedzieli do godziny 24.00.

 

Ad.3 – Możemy otrzymywać maile na skrzynkę służbową do 15 Mb

 

Ad.4 – Załącznik 1 dotyczy wszystkich projektów (również komercyjnych). Załącznik 3 dotyczy wyłącznie projektów EFS. 

 

 

Protoół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 31.10.2012 / Warsztaty /

 

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_10_17_Zapytanie_ofertowe_Herosi_Organizacji/ikonka_PDF.jpg