KATALOG
SZKOLEŃ
HARMONOGRAM
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
E-LEARNINGOWE
NASI
TRENERZY


TPMS na Politechnice Śląskiej

Akademia Rozwoju Goodyear na zaproszenie Akademii Praktycznych Umiejętności - partnera Politechniki Śląskiej, przeprowadziła w dniu 27.02.2015, szkolenie dotyczące "Systemów kontroli cięnienia TPMS oraz ich obsługi". Szkolenie przeprowadził Menadżer Działu Szkoleń w Grupie Goodyear Pan Dariusz Walisiak.

Tematyka szkolenia obejmowała rozpoznawanie systemów TPMS, ich obsługę (odczytywanie parametrów czujnika, klonowanie czujników z pierszego wyposażenia, tworzenie nowych czujników) oraz diagnozowanie podstawowych usterek. Podczas szkolenia zostały wykorzystane urządzenia takich marek jak: ATEQ VT56, Bartec Tech 500, Alligator Sens.it, Sensor Aid Cub).

Szkolenie to wpisuje się w większy projekt, którego pomysłodawcą jest Rafał Kosiński - Trener Akademii Rozwoju Goodyear. Celem programu jest pokazanie problematyki współczesnej diagnostyki samochodów. Osobami odpowiedzialnymi za projekt ze strony uczelni są dr inż. Zbigniew Stanik, który odpowiada za promocję, oraz dziekan dr hab. inż. Bogusław Łazarz, prof. nadzwyczajny.

Uczestnikami tego typu szkoleń mogą być studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu diagnostyki oraz eksploatacji współczesnego samochodu.

Akademia Rozwoju Goodyear planuje kontynuację współpracy w zakresie szkoleń związanych z szeroko rozumianym kołem oraz układem zawieszenia.

Autor: Dariusz Walisiak / dariusz_walisiak@goodyear.com

Fot. Dariusz Walisiak, urządzenia do obsługi oraz naprawy czujników TPMS

Fot. Dariusz Walisiak, Rafał Kosiński (z prawej) - pomysłodawca projektu, Zbigniew Stanik (z lewej) - odpowiadzialny za promocję Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Fot. Dariusz Walisiak, Pełna sala głodnych wiedzy studentów! :)

Fot. Dariusz Walisiak / Autor artykułu prezentuje urządzzenie ATEQ VT56