KATALOG
SZKOLEŃ
HARMONOGRAM
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
E-LEARNINGOWE
NASI
TRENERZY


Technologia Goodyeara pomoże stworzyć pierwsze ciche miasto

Technologia Goodyeara gotowa, aby pomóc stworzyć pierwsze ciche miasto

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_03_13_Technologia_Goodyeara_pomoze_stworzyc_pierwsze_ciche_miasto/5_ciche_miasto_GY_Efficientgrip_Qcity_logo.jpg

 

W czasie Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie, Goodyear ujawnia swój innowacyjny samochód koncepcyjny z napędem elektrycznym na Stoisku Nr 2056, w Hali Wystawienniczej Nr 2. Opona samochodowa stanowi element - będącego w trakcie realizacji - unijnego projektu, którego celem jest zmniejszenie hałasu w miastach we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

W ramach projektu inżynierowie z Ośrodka badawczo-naukowego Goodyeara w Luksemburgu, zwanego Centrum Innowacji, badają w jaki sposób nowe technologie oponiarskie mogą się przyczyniać do zmniejszania hałasu w centrach miast oraz opracowują prototypowe opony, specjalnie zaprojektowane z myślą o spełnianiu w przyszłości wymagań pojazdów z napędem elektrycznym.

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_03_13_Technologia_Goodyeara_pomoze_stworzyc_pierwsze_ciche_miasto/3_cieche_miasto_GY_Efficientgrip_Poziom_emisji_dzwiekow.jpg

Rys. Poziom emisji dźwięków. Źródło: Internet

 

 

W ramach unijnego projektu ‘Ciche Miasto’ zaproponowano strefy ciszy - tzw. Strefy Q, zdefiniowane na podstawie maksymalnego dopuszczalnego poziomu hałasu, w których dozwolone będzie przemieszczanie się tylko samochodami z napędem elektrycznym. Za sprawą tego projektu poziom hałasu w miastach ma być obniżony
o około 15 dB, a szczególny nacisk jest kładziony na parki znajdujące się w granicach Stref Ciszy, gdzie chodzi o obniżenie hałasu o 10-20 dB.

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_03_13_Technologia_Goodyeara_pomoze_stworzyc_pierwsze_ciche_miasto/2_ciche_miasto_GY_Efficientgrip_Dodanie_zieleni_zmiejsza_halas_w_miescie.jpg

Rys. Wpływ dodania zieleni (parków) na zmniejszenie hałasu w mieście. Źródło: www.qcity.org

 

Ponadto w ramach projektu będą doskonalone modele oceny hałasu ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, będzie analizowany wpływ pojazdów, opon oraz nawierzchni drogowych, a także projektów architektonicznych i ekranów akustycznych. Powyższe działania powinny doprowadzić do stworzenia otoczenia parkowego z mocno obniżonym poziomem hałasu, lepszym środowiskiem akustycznym, dodatkowymi korzyściami zdrowotnymi oraz bardziej użyteczną przestrzenią rekreacyjną.

 

Jedną ze składowych hałasu wytwarzanego przez ruch uliczny jest interakcja pomiędzy oponami pojazdów silnikowych a nawierzchnią drogi. Amplituda i częstotliwość hałasu są pochodnymi wielu parametrów, w tym m.in. struktury nawierzchni drogi, rozmiarów opony, materiałów użytych do  produkcji ogumienia, czy budowy i rzeźby bieżnika opon.

 

/tl_files/Pliki/Aktualnosci/2012_03_13_Technologia_Goodyeara_pomoze_stworzyc_pierwsze_ciche_miasto/1_ciche_miasto_GY_Efficientgrip.jpg

 

Foto: Opona o najniższych oporach toczenia Goodyear EfficientGrip

 

Jean Pierre Jeusette, Dyrektor Generalny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Goodyeara (Centrum Innowacji) w Luksemburgu wyjaśnia: “Jesteśmy jedynym producentem opon biorącym udział w unijnym projekcie ‘Ciche Miasto’. Opona koncepcyjna - stworzona w ramach tego projektu - stanowi świadectwo ogromu prac badawczo-rozwojowych, które wykonaliśmy przed wyprodukowaniem opon dla obecnych i przyszłych pojazdów z napędem elektrycznym, mając nieustannie na uwadze zmniejszanie oddziaływania pojazdu na środowisko.”

 

W ramach unijnego projektu ‘Ciche Miasto’ zostaną ustanowione Ciche Strefy w pięciu europejskich miastach, tj. Bratysławie (Słowacja), Brystolu (Wlk. Brytania), Essen (Niemcy), Goteborgu (Szwecja) i Sztokholmie (Szwecja) – na drodze opracowywania modeli, wykorzystywania danych pochodzących z ruchu ulicznego oraz map hałasu dostępnych dla różnych miast.

 

Informacje nt. unijnego projektu Ciche Miasto

‘Ciche Miasto’ to trzyletni projekty badawczy, współfinansowany przez Komisję Europejską zgodnie z VII Programem Ramowym.

 

Partnerami w unijny projekcie ‘Ciche Miasto’ są: ACCON, ACL, Alfa Products [&] Technologies, Dynamics, Structures and Systems International, Goodyear, Head Acoustics, Kungliga Tekniska Hogskolan, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, Promotion of Operational Links with Integrated Services, Sztokholmska Agencja Ochrony Środowiska, Traffic and Transportation Consultants, Traffic [&] Public Transport Authority, University of Cambridge.

 

Projekt ten wspiera europejską politykę w dziedzinie hałasu, której celem jest wyeliminowanie szkodliwego wpływu hałasu i obniżenie poziomu hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy, szczególnie na terenach miejskich, na drodze opracowania rozwiązań zapewniających zgodność z dozwolonymi poziomami hałasu ustalonymi w prawie. Osoby zainteresowane prenumeratą biuletynu nt. ww. projektu powinny wejść na stronę internetową: www.cityhush.eu/newsletter.html lub www.cityhush.eu.