KATALOG
SZKOLEŃ
HARMONOGRAM
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
E-LEARNINGOWE
NASI
TRENERZY


Goodyear laureatem Nagrody Ekologicznej za innowacje związane z krzemionką z łusek ryżu

Goodyear laureatem Nagrody Ekologicznej za innowacje związane z krzemionką z łusek ryżu

Luksemburska Federacja Biznesu przyznała firmie Goodyear Nagrodę Ekologiczną Fedil w kategorii „efektywność surowcowa” za innowacje związane z krzemionką pozyskiwaną z popiołu z łusek ryżu. Goodyear wykorzystuje ten składnik do wzmacniania bieżnika opon. Działania marki pomagają rozwiązać globalny problem z zalegającymi odpadami ryżowymi.  

„Stosowanie przez Goodyeara krzemionki pozyskiwanej z popiołu z łusek ryżu przynosi szereg korzyści środowisku naturalnemu. Przede wszystkim zmniejsza ilość popiołu odpadowego trafiającego na wysypiska. Ponadto wymaga mniejszych nakładów mocy, gdyż proces konwersji krzemionki jest znacznie mniej energochłonny. Dzięki nowemu komponentowi nasze opony są też 

bardziej efektywne paliwowo, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla przez pojazdy. Obecność krzemionki w oponach podnosi również poziom bezpieczeństwa podczas jazdy, gdyż produkty te zapewniają wysoką przyczepność na mokrej nawierzchni” – powiedział Carlos Cipollitti, dyrektor generalny Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu. 

Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, każdego roku na całym świecie zbiera się ponad 700 milionów ton ryżu. Utylizacja łusek ryżu stała się 

światowym problemem ekologicznym, którego nie rozwiązało nawet spalanie łusek ryżu w procesie produkcji energii elektrycznej, bowiem powstający popiół nadal trafiał na wysypiska.  

Przez ostatnie trzy lata inżynierowie Goodyeara w centach innowacji w Luksemburgu i Stanach Zjednoczonych prowadzili intensywne badania nad opracowaniem zrównoważonego i przyjaznego 

środowisku rozwiązania oraz udoskonaleniem technologii, która umożliwi zastąpienie tradycyjnej krzemionki krzemionką pozyskiwaną z popiołu z łusek ryżu. 

Tradycyjnie krzemionka stosowana do produkcji opon jest pozyskiwana z piasku. Jednak proces jej wytwarzania wymaga znacznych ilości energii i bardzo wysokich temperatur. Krzemionka pozyskiwana w trakcie spalania łusek ryżu pozwala na znaczne obniżenie bilansu energetycznego. 

Prestiżową nagrodę z rąk Roberta Dennewalda, prezesa Fedil, odebrał Romain Hansen, dyrektor ds. projektów technicznych Goodyear. W ceremonii uczestniczyła Camille Gira, Sekretarz Stanu Luksemburga ds. Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury.   

Więcej informacji o zaangażowaniu Goodyeara w działania na rzecz ochrony środowiska można znaleźć na stronie http://www.goodyear.com/responsibility.

Goodyear jest jednym z największych producentów opon na świecie. Firma zatrudnia 66 000 osób i wytwarza swoje wyroby w 49 zakładach w 22 krajach na świecie. Posiada dwa Centra Innowacji w Akron, w stanie Ohio i Colmar-Berg, w Luksemburgu, które dostarczają najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie produktów i usług, będących wyznacznikiem standardów i technologii w przemyśle. Więcej informacji na temat Goodyear i produktów firmy znajduje się na stronie www.goodyear.com/corporate. W Polsce firma oferuje opony takich marek, jak: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica. Jest także głównym akcjonariuszem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., która jest największym tego typu zakładem w Europie, zatrudniającym prawie 3 tys. osób.