KATALOG
SZKOLEŃ
HARMONOGRAM
SZKOLEŃ
SZKOLENIA
E-LEARNINGOWE
NASI
TRENERZY


\"ThinkGoodMobility Challenge\" - Goodyear zachęca młodych Europejczyków do dzielenia się wizją przyszłości motoryzacji

"ThinkGoodMobility Challenge" - Goodyear zachęca młodych Europejczyków do dzielenia się wizją przyszłości motoryzacji 
 
Koleżanki i Koledzy,
Goodyear, we współpracy z ThinkYoung, uruchamia dziś nowy projekt w ramach “ThinkGoodMobility Challenge”. Jest to konkurs zachęcający młodych ludzi z całej Europy do dzielenia się pomysłami na zrównoważony rozwój mobilności, łączenie form transportu i bezpieczeństwo na drodze. Niezwykle ważne jest, jak młodzi ludzie, którzy mogą kształtować przyszłość motoryzacji, widzą rozwiązania takich wyzwań, jak zatłoczenie na drogach, zanieczyszczenie przestrzeni miejskiej czy wzrost populacji.
 
Spośród uczestników konkursu Goodyear będzie również starał się wyłonić osobę, która przedstawi propozycję świadczącą o głębokim zrozumieniu problematyki i wyjątkowym punkcie widzenia na przyszłość motoryzacji. Taki student może otrzymać nagrodę specjalną – półroczny staż w Centrum Innowacji Goodyeara w Luksemburgu.
 
Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronach: www.goodyear.eu/pl_pl/media-and-promotions/news-items/articles/2015/10/thinkgoodmobility_180005 oraz thinkgoodmobility.com/